Informele dienst 2 december om 16:00 uur

Op zondag 2 december is er een Informele dienst om 16:00!

Dit is dus een middagdienst!

Het was lange tijd onduidelijk of onze centrumleider dhr. Michaël Schouwenaar in deze dienst zou kunnen voorgaan.
Michaël Schouwenaar is terminaal ziek en het was een wens van hem om nog een laatste dienst te houden.
Helaas lukt dat niet, zijn lichaam is te verzwakt.

Bij deze informele dienst zal voorgaan dhr. Kadir Troelstra uit centrum Haarlem.
Onderwerp: Dharma

Een informele dienst is een dienst in kringvorm, zonder altaar.
Teksten uit de Heilige boeken worden door verschillende mensen gelezen.

U bent van harte welkom!

Toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Flyer 2 december 2018 – dharma in kader

Plaats een reactie