Kerk van Allen

Kerk van Allen

Het Universeel Soefisme wil ons helpen vrijer te staan tegenover onze beperkingen en onze eigen vastgeroeste denkbeelden.
Het wil ons helpen uit te stijgen boven de oordelen van goed en fout, van afscheiding.
Het Universeel Soefisme wil mensen graag verbinden, waarbij het mens zijn zelf de verbindende factor is; het verlangen naar een leven in verbondenheid, in broederschap, ongeacht afkomst, cultuur of religieus verleden.
Het was een verlangen van Inayat Khan een plek van bezinning te bieden voor gelovigen van verschillende religieuze tradities, een plek waar mensen elkaar van mens tot mens konden ontmoeten in een gemeenschappelijk verlangen naar een leven geïnspireerd door een Goddelijk beginsel dat de kern is van alle religies; de Liefde voor God en het Leven.

Zo’n plaats van bezinning heeft Inayat Khan vormgegeven middels de Universele Eredienst in wat hij ‘de kerk van Allen’ noemde.
Tijdens de Universele Eredienst worden verschillende grote wereldreligies geëerd in een gemeenschappelijke dienst.
Daarnaast worden regelmatig teksten aangehaald van hedendaagse inspirerende bronnen die ons op weg helpen naar een leven in liefde en verbondenheid.
In deze Kerk van Allen wordt een breed perspectief geboden op de betekenis van religie en godsdienst, een perspectief dat verbinding zoekt, vanuit een respect voor alle religies.

Deze vorm van Eredienst was honderd jaar geleden uniek en gewaagd in zijn vorm.
En deze vorm van Eredienst is nog altijd bijzonder van karakter en uniek in het verbindende perspectief van waaruit de Eredienst wordt aangeboden.

Maar ook in onze tijd wordt gezocht naar nieuwe vormen van diensten die mensen verbindt.
Diensten die een gelegenheid willen bieden voor verbinding van God en de bezoeker, maar ook van mens tot mens.
Zo biedt ook in onze tijd de ‘Kerk voor Allen’ nog altijd een gelegenheid voor de moderne mens om zich te (her)ijken.
Te (her)ijken van het eigen hart op de Goddelijke vibratie.
En de mogelijkheid het hart te stemmen in de verbondenheid met de ander, de eveneens verbinding zoekende medemens op ons levenspad.

Meer over de verschillende diensten vindt u op onze pagina ‘Diensten‘.

U bent van harte welkom bij onze diensten!

Iedere Universele Eredienst wordt afgesloten met het gebed ‘Khatum’:

O Gij, die de volmaaktheid zijt

Van liefde, harmonie en schoonheid,

Heer van hemel en aarde.

Open ons hart opdat wij uw stem mogen horen

die voortdurend vanuit ons innerlijk klinkt.

Ontsluit ons Uw goddelijk licht

dat in onze ziel is verborgen

Opdat wij het leven beter mogen kennen en begrijpen.

Allergenadigst en barmhartig God,

Schenk ons Uw grote goedheid,

Leer ons Uw liefdevol vergeven,

Hef ons op boven alle onderscheid en verschil

dat de mensen verdeelt.

Zend ons de vrede van uw goddelijke Geest

en verenig ons allen in Uw volmaakte Wezen.

Amen