Audio dienst ‘Geloof’

1. Link voor de Live-dienst via de Zoom is verlopen en verwijderd..

Iedere eerste zondag van de maand is er een dienst. Sinds december 2020 bieden we ook diensten aan via Zoom. Aan deze diensten werken meerdere mensen mee. U kunt die diensten volgen door in te loggen via een Zoomlink. Na afloop is er gelegenheid om online met elkaar na te praten.

2. Dienst op uw eigen tijd

Na de live-dienst kunt u op ieder gewenst moment deze dienst nog hieronder beluisteren. U kunt de onderdelen één voor één aanklikken. Uiteraard kunt u ook een keuze maken uit de gewenste onderdelen. De overweging staat bij nr. 5.
Indien de plaatjes u afleiden, kunt u uiteraard uw ogen sluiten.


Hieronder de dienst om op uw eigen tijd te beluisteren:


1. Inleidende muziek:

2. Aanroep en gebed Saum:

3. Lezen uit de Heilige geschriften:

4. Gebed Salat:

5. Overweging ‘Geloof’ door Ivar Kofman:

Deze dienst is op 6 december gehouden in het Soeficentrum in Den Haag en aldaar opgenomen. U hoort hieronder de opname.

Tijdens de dienst wordt een Gatheka van Inayat Khan aangehaald. De link naar deze Gatheka vindt u onderaan de pagina.

6. Muziek

7. Gebed Khatum:

8. Afsluitende muziek:


9. Nagesprek via Zoom:

De link voor het nagesprek is verlopen en verwijderd.

De volgende dienst mét mogelijkheid tot nagesprek is weer op de eerste van de maand. Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.


Extra om te bekijken op uw eigen tijd:

Gatheka 31 – Geloof
Gatheka’s zijn leeringen/toespraken van Hazrat Inayat Khan. Deze worden bij soefiklassen of klassen voor belangstellenden gelezen.
Deze Gatheka’s en andere publicaties zijn vrij te lezen via de website www.soefi.nl bij publicaties.

Hieronder en prachtig dankgebed van Mooji:

Deze video is circa een jaar geleden opgenomen, aan het begin van de pandemie.

Mensen van over de hele wereld verenigen zich in muziek: