Audio dienst: ‘Hart van Liefde’


Welkom bij onze dienst ‘Hart van Liefde’.

Deze dienst werd live gehouden op zondag 3 december 2023 om 10:00 uur.
Na afloop van de dienst is er gelegenheid om gedachten uit te wisselen.

U kunt binnenkort de dienst ook op uw eigen tijd beluisteren. De gesproken teksten zullen hieronder worden gepubliceerd.
Op dit moment wordt er nog gewerkt aan deze dienst. De zinnen van Rumi over de liefde worden nog toegevoegd.

Iedere eerste zondag van de maand is er een nieuwe live-dienst (iedere augustus uitgezonderd). Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrieven.


1. Inleidende muziek:

Deze keer een Christelijk lied over universele liefde om mee te starten. Om universele liefde te ervaren, kan de mens zich afstemmen op een Goddelijke bron, een tijdloze bron, de bron van liefde en eenheid.

2. Liefdevol hart is een gevend hart:

Een sinterklaasrijm op deze derde decemberdag.
De antroposofie gaat in op Sinterklaas als één van de voorbereiders van de geboorte van het Christuskind. Sinterklaas als lichtbrenger. Het feest van Sinterklaas maakt dat we cadeautjes kopen voor elkaar. En om de ander blij te maken, trachten we ons in te leven in de ander, aan te voelen wat de ander nodig heeft, wat degene verblijdt.
Zo trainen we ons hart, scheppen we ruimte, maken we onszelf ontvankelijk om te ontvangen; de impuls van de liefde. Die impuls die uiteindelijk vrede brengt.

3. All in my heart- lied van de Boeddhistische gemeenschap Plum Village

4. Tekst van Tina Turner

Hieronder leest u de vertaling van de tekst van Tina Turner

5. Muziek:

6. Boeddhistisch verhaal van de twee pijlen

7. Een klein gebed voor jou:

8. Afsluitende muziek:

Dit is het einde van deze overweging. Nog een hele fijne dag gewenst!

U kunt op de hoogte blijven van onze volgende diensten via onze nieuwsbrief.


Extra om te bekijken op uw eigen tijd:

Hieronder een andere leuke versie van het lied ‘Als de liefde niet bestond’.