Hartendienst 7 februari 2021 “Hartcontact”

Welkom bij onze Hartendienst. Een dienst met minder tekst, meer stilte en meer muziek. Dit is gewoonlijk een dienst in kringvorm.
U kunt de onderdelen hieronder na elkaar aanklikken en zo de hele dienst, stap voor stap, beluisteren. Alle onderdelen tezamen duren circa 38 minuten.
U bent uiteraard vrij om meer stilte in te voegen na de onderdelen of de onderdelen naar keuze te beluisteren.
Als de foto’s en beelden afleiden, doe dan gerust u ogen dicht….

Vind de rust en laat u meevoeren op deze reis naar binnen…..

De link voor de live-dienst via ZOOM is verlopen en verwijderd. De volgende live-dienst is weer op de eerste zondag van de maand.


1. Stilte en en gong voor afstemming

2. Lied om te openen….

Korte liedtekst: “Opening up in sweet surrender”.

We are opening up in sweet surrender
to the luminous lovelight of the One.
We are opening” (4 x)

Vertaling:              We openen ons in zachte overgave,
                               Voor het lichtende Liefdeslicht van de Ene

3. Opdragen aan de Bron van Alle leven:

4. Inspirerende zinnen over het hart met afwisselend Stilte & Gong

….Stilte….

5. Muziek: “Requiem for a dream”

composed by Clint Mansell

6. Gebed: ‘Neem toe in mij’.

…Stilte…

7. Lied: “My heart is no longer mine”

composed by Ratan Witteveen

My heart is no longer mine                                       
Since thou has made it
Thy dwelling-place, my Lord.

Vertaling:              Mijn hart behoort mij niet meer toe, Heer,
                               Nu U het tot uw woonplaats hebt gemaakt.

8. Tekst vrij naar Carlos Casteneda

…Stilte….

9. Gedicht: Amandelboom

(Symbolische Dialoog van de naar God verlangende Mens en God)                        

…Stilte….

10. Muziek: “Porz Goret”

Een dansverhaal over vertrouwen en contact…

composed by Yann Tiersen

11. Mantra: “I am one with the heart of the Mother”

Klik op de audio hieronder

The Inayati Quartet – www.TheEchoesproject.org

I am one with the heart of the Mother
I am one with the heart of Love
I am one with the heart of the Father
I am one with God…”

Ave Maria, Kyrie Elyson

Vertaling:                              Ik ben één met het hart van de Moeder
                                               Ik ben één met het hart van Liefde
                                               Ik ben één met het hart van de Vader
                                               Ik ben één met God…..

…Stilte….

12. Afsluitend lied/zegen:

Een afsluiting om met een vrolijk en licht hart de week in de gaan…

May the light of your heart shine in gladness. May it shine for all those you hold dear.

May the light from above lift you up and carry you through your fear.

May the light of your heart shine in glory. May the quite your mind ever renew.

May the spirit of live be your reference and illumine all that you may do.

May the light of your heart shine in blessing. May you open to all who appear.

May the light show a way through your night so the path to tomorrow is clear.


Vertaling:

Einde dienst en korte pauze….

De link voor het nagesprek is verlopen en verwijderd. De eerstvolgende live-dienst met online nagesprek is weer op de eerste van de maand.