Inayat Khan

Inayat Khan
Inayat Khan, geboren op 5 juli 1882, is de grondlegger van het Universeel Soefisme.
In 2010 reisInayat Khande hij naar het Westen af om daar een boodschap te brengen van Liefde, Harmonie en Schoonheid.

Eerst in de Verenigde Staten, later ook in Europa.
Hij deed dit door middel van muziek en lezingen.

Zoals instrumenten worden gestemd, zo zou ook het hart van de mens gestemd moeten worden, zei Inayat Khan.
Inayat Khan blies de aloude wijsheid nieuw leven in. Dankzij de manier waarop hij dat deed, viel de boodschap in vruchtbare aarde.

In 1923 was Inayat Khan uitgegroeid tot een geliefd leraar die vele westerlingen inspireerde met zijn boodschap.
In 1926 reisde hij terug naar zijn vaderland, waar hij overleed.

In zijn relatief korte leven heeft Inayat Khan zoveel inspirerende woorden achtergelaten, dat een leerling op het soefipad hier levenslang uit kan putten.
Binnen het Universeel Soefisme wordt altijd met grote bewondering, eerbied en dankbaarheid over hem gesproken.
Zijn woorden stemmen tot nadenken, bezinning en contemplatie over het leven.
Zijn boodschap is tijdloos, omdat deze universeel is, voor ieder mens, ongeacht achtergrond en ongeacht het tijdperk waarin we leven.
Zijn woorden vertellen een mystieke boodschap van Liefde, Harmonie en Schoonheid.

Niet verwonderlijk dat de boodschap van Inayat Khan voor  het Universeel Soefisme nog altijd de belangrijkste bron van inspiratie vormt.
Niet de enige bron, want juist Inayat Khan stimuleerde de zoeker verder te kijken, voorbij alle grenzen die de mens zou kunnen verdelen, zou kunnen afscheiden.
De boodschap van Inayat Khan en van het Universeel Soefisme is een boodschap van eenheid, van verbondenheid.

 

‘De Soefi-boodschap is niet de boodschap van het Oosten, zei Inayat Khan, maar de boodschap van de ziel. 
De Soefi-boodschap is een antwoord op het hulpgeroep van de mensheid van vandaag.
Op dit moment, waarop het materialisme alles doordringt en het commercialisme alleen maar toeneemt.
De soefi-boodschap respecteert alle religies, erkent alle geschriften, heeft eerbied voor alle profeten, eerbiedigt bij alle geledingen van de mensheid en ziet de bron en het doel van alle wijsheid in de wereld.’

Hieronder is een kort introductiefilmpje opgenomen die het leven van Inayat Khanin vogelvlucht beschrijft.