De doelstellingen van het Universeel Soefisme

De volgende doelstellingen van het Universeel Soefisme zijn, zo’n honderd jaar geleden, als volgt geformuleerd:

  1. Het verwezenlijken ven verspreiden van de kennis van eenheid, de godsdienst van liefde en wijsheid,zodat de vooroordelen van geloofsrichtingen en overtuigingen vanzelf kunnen wegvallen., het menselijk hart moge overlopen van liefde en alle afscheiding veroorzaakt door onderscheid en verschillen moge oplossen.
  2. Het ontdekken van het licht ende kracht die verborgen zijn in de mens, het ontdekken van het geheim van iedere godsdienst, van de kracht van de mystiek en de kern van de wijsbegeerte, zonder in te grijpen in gewoonten of overtuigingen.
  3. Mee te helpen om de twee tegengestelde polen van de wereld, het Oosten en het Westen, dichter bij elkaar te brengen door de uitwisseling van gedachten en idealen, opdat de zelf moge ontstaan en de mens zijn medemens moge ontmoeten voorbij de grenzen van natie en ras.