Soefi gedachtes – Magazine

Het nieuwe kwartaalblad ‘Soefi gedachtes’ is uit! Met een heel nieuw uiterlijk. U kunt dit magazine online lezen door te klikken op de afbeelding of door deze link te volgen.

Eerdere exemplaren kunt u ook nalezen wanneer u deze link volgt naar het archief.

Wanneer u lid bent van Soefi-Contact ontvangt u het blad automatisch in uw brievenbus. U kunt de ‘Soefi gedachtes’ ook ontvangen wanneer u geen lid bent. U betaalt dan € 16.– per jaar voor vier edities, inclusief de porto.
U kunt u aanmelden voor de soefigedachte door uw naam en adres te mailen aan:
soefibeweging.nederland@gmail.com
Vervolgens maakt u € 16,– over naar rek.nr.: NL71 INGB 0000 777 555
t.n.v. Stichting Soefibeweging Nederland
o.v.v. “nieuw abonnement De Soefi-gedachte”

Voorkant Soefi gedachtes - kwartaal magazine

Universele Eredienst 1 maart 2020

Komende zondag komen Karim en Felicia Logtmeier uit Bussum om bij ons in de dienst voor te gaan.
Het onderwerp is ‘Licht, Lucht en Leven’. 
Bij de Universele Eredienst wordt een altaar opgebouwd, gelezen uit de Heilige geschriften van de wereld en gebeden uitgesproken. Er zijn gewoonlijk drie voorgangers bij de Universele Eredienst. Lees meer…

U bent heel hartelijk welkom!
Na afloop is er koffie, thee en altijd iets lekkers. Samen met een nagesprek om gedachten uit te wisselen.
We vinden het gezellig als u nog even blijft. 
Natuurlijk kunt u desgewenst ook na de dienst weer naar huis.

Onderwerp: ‘Licht, Lucht en Leven’
Locatie: Schuilkerk, Fnidsen 37 te Alkmaar
Tijdstip: 11:00 uur, kerk is open vanaf 10:30
Spreker: Karim Logtmeier
Entree: gratis,  een donatie wordt zeer gewaardeerd

Hartendienst 2 februari 2020

Flyer Hartendienst 2 feb 2020

U kunt weer een prachtige, verstillende hartendienst bijwonen. Dit is een dienst in kringvorm, met korte teksten die het hart raken, met muziek en met stilte.

U bent van harte wolkom!

Vormgegeven door: Annemarie Weerman en Annemieke Bouman
Onderwerp: ‘Het hart als bloem’
Locatie: Schuilkerk, Fnidsen 37 te Alkmaar
Tijdstip: 11:00 uur, kerk is open vanaf 10:30
Entree: geen, er is wel een schaaltje voor een vrijwillige donatie.

Na afloop is er koffie, thee en kunt u deelnemen aan een informeel nagesprek.


Universele Eredienst 5 januari 2020

Flyer dienst 5 januari 2020

Spreker: Annemieke Bouman
Onderwerp: ‘Nader tot U’
Locatie: Schuilkerk, Fnidsen 37 te Alkmaar
Tijdstip: 11:00 uur, kerk is open vanaf 10:30

Op de eerste zondag van het nieuwe jaar starten we met een Universele Dienst met altaar, gebeden en teksten uit de Heilige geschriften van de wereld.

Annemieke Bouman luidt het nieuwe jaar in en neemt u mee in een overweging waarbij we onderzoeken hoe we onze (vaak gevoelde) afstand tot het Goddelijke kunnen verkleinen en meer van de Goddelijke werkzaamheid in ons leven kunnen ervaren.

Een mooi thema om het jaar mee in te gaan.

Tom speelt Einaudi

Tom Velseboer (16 jaar) speelt Einaudi voorafgaand aan de Lichtceremonie op 22 december 2019. Kom op tijd op deze gevoelige muziek te beluisteren.
Tijdens de Lichtceremonie speelt Tom een Nocturne van Chopin.

Alyssah Le (7 jaar) speelt verschillende stukjes na het voorlezen van delen van Vredesgebeden van de wereld.
Tom en Alyssah zijn beiden muziekstudenten van Wim Vlaar, bij Artiance – Centrum voor de Kunsten.

Lichtceremonie 22 december 2019 ‘Vredesgebeden van de Wereld’

Flyer Lichtceremonie 22 deember 2019 o m20:00 uur
Flyer Lichtceremonie

U bent van harte welkom op onze jaarlijkse Lichtceremonie.
Het thema is ‘Vredeswensen van de wereld’.
Dit jaar zijn we heel verheugd dat de Vredeswensen omlijst worden met Pianomuziek van talentvolle studenten van Artiance-centrum voor de kunsten. De zestienjarige Tom Velseboer en de zevenjarige Alyssah Le zullen u met hun spel verrassen. Zij zijn studenten van pianoleraar Wim Vlaar.

Op de hele wereld verlangen mensen naar vrede, mensen zoals u en wij. James Twyman heeft het als zijn levenswerk opgevat deze gebeden te onderzoeken en te delen.
Op deze avond steken we kaarsen aan en lezen we gedeelten van deze gebeden, van over de gehele wereld. Symbolisch planten we, tijdens deze bijeenkomst, weer nieuwe zaden voor vrede.
Tussendoor is er pianospel en een korte overweging.
We sluiten af met een prachtige Lichtceremonie, waarbij we elkaar Licht en goede wensen doorgeven. Ieder jaar weer een hartverzachtend en glimlach-oproepend samenzijn.;-)

We zijn ook dankbaar dat Miwa Tamamoto zich heeft aangesloten met de ‘Vlam van Hoop‘, een altijd brandende vlam die over de wereld reist als Vredesgebed.

Namens al onze leden en vrijwilligers wil ik u van harte uitnodigen deze bijzondere viering bij te wonen.

Locatie: Schuilkerk, Fnidsen 37 te Alkmaar
Tijd: 20:00 uur, Kerk open vanaf 19:30 uur.
Kosten: geen, een vrijwillige bijdrage is welkom en helpt ons dergelijke activiteiten te organiseren.

Informele dienst – ‘Onvolmaakt Volmaakt’

Flyer dienst 1 december 2019

Deze eerste ochtend van december houden we een informele dienst op een andere locatie als gewoonlijk. We maken gebruik van de grote zaal van ’Drops of Happiness’, de meesten kennen het als Centrum Zenit, Spoorstraat 62, Alkmaar. Ingang Snaarmanslaan. Dit centrum bevindt zich op één minuut loopafstand vanaf het station Alkmaar Centraal. (In januari 2020 zal het centrum wederom in andere handen overgaan. De naam wordt dan ‘Nieuw Zenit’.)

Tijdens de informele dienst worden stukjes tekst uit verschillende Heilige boeken gelezen door mensen uit de kring. Annemieke Bouman zal vervolgens een overweging houden over het thema: ‘Onvolmaakt Volmaakt’.
Hoewel we misschien op diep niveau weten dat achter onze werkelijkheid een Volmaaktheid schuilt, kunnen we dat niet altijd ervaren. Hoe staat onze relatie van mens tot de Volmaaktheid? Zijn we zo onvolmaakt als we soms denken? Of gaat er achter onze tekortkomingen ook Volmaaktheid schuil?

Toegang is gratis en ook in ‘Drops of Happiness’ hebben we koffie en thee na afloop.
Een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd.