Audio dienst ‘Adams Dutje’

Welkom bij onze dienst ‘Adams Dutje’.

De link voor de live-dienst van 2 januari 2022 is verlopen en verwijderd.

U kunt nu op uw eigen tijd de dienst beluisteren door de onderdelen in volgorde aan te klikken of alleen luisteren naar de onderdelen van uw keuze. De overweging staat bij 5.


1. Inleidende muziek:

2. SAUM in Vrije vertaling – Laat ons stil zijn:

3. Inleidende teksten uit de Heilige Boeken:

4. Salat in Vrije Vertaling – Laat ons stil zijn:

5. Overweging ‘Adams Dutje’ door Annemieke Bouman:

6. Muziek

7. Nieuwjaarsgebed:

8. Afsluitende muziek:


U kunt op de hoogte blijven van onze volgende diensten via onze nieuwsbrief.


Extra om te bekijken op uw eigen tijd:

De drie Christelijk geloftes volgens de congregatie SFCC:

Tijdens de overweging werden de drie geloftes aangehaald, zoals zij door deze congregatie vertaald worden. De geloftes van armoede, kuisheid en gehoorzamheid laten zich vertalen in het dienstbaar zijn, het lief hebben (liefde in actie) en ‘gehoor geven aan’, als luisteren naar de diepe innerlijke stem.


Boek: Het pad van Mededogen

Tijdens de overweging werd ook het boek ‘Het pad van Mededogen’ aangehaald. Dit boek van G. de Purucker komt uit de traditie van de Theosofische Genootschap. Het gaat in op de aloude ethische en spirituele gedragsregels.


Een prachtig muziekstuk van Sami Yusuf met teksten van de Mysticus Meister Eckhart.

Uit de beschrijving:
DESCRIPTION: ‘One’ is a collaboration between Sami Yusuf, Cappella Amsterdam, and The Amsterdam Andalusian Orchestra. Composed by Sami Yusuf, this piece was intended to be part of the full concert ‘When Paths Meet’ at the Holland Festival in June 2020. With the Festival and concert postponed until next year, it was decided to make this piece available online. Its production was exhilarating but incredibly challenging technically, with 28 musicians performing in separate studios. ‘One’ opens with Cappella Amsterdam’s performance of a hauntingly beautiful vocal score suggestive of Gregorian chant.

Transitioning from Western Europe to the world of Andalusia and North Africa, the Amsterdam Andalusian Orchestra engages and tantalizes with sounds of the ney, violin, qanun and percussions, until the dramatic outro seals the ecstatic experience. Composed in E Flat / Maqām Nahāwand, the German lyrics are from the 13th century Christian metaphysician and sage Meister Eckhart. Arabic lyrics are by Abu al-Hasan al-Shushtari, the 13th century Andalusian mystic and poet. Thematically linked, the words of these two visionaries speak of the Eternal I and of the Unity of vision — one seeing, one knowing, one love.

Hallelujah van van leonard Cohen:

Hier uitgevoerd in het Azeri, Persisch en Arabisch…

Kijk dan deze jonge balalaikakunstenares: