Hartendienst ”Love, lover & beloved”

Welkom bij onze Hartendienst. Een dienst met minder tekst, meer stilte en meer muziek.

Deze dienst was live te beluisteren op zondag 4 februari 2024 om 10:00 uur.

U kunt nu ook de dienst op uw eigen tijd beluisteren. U bent uiteraard vrij om meer stilte in te voegen na de onderdelen of de onderdelen naar keuze te beluisteren.
Als de foto’s en beelden afleiden, doe dan gerust uw ogen dicht….

Tijdens deze dienst hoort u de Arabische tekst ‘Ishq Allah, Ma’bud Allah’ heel veel. Ook hebben we deze keer bewust voor liederen gekozen, steeds met deze zelfde tekst, in verschillende melodieën.
Deze regel betekent: God is Liefde, de geliefde en de liefhebbende.

Onderstaande introductie werd verteld bij onze Mantradienst van al weer enige tijd geleden.

Deze Arabische tekst wordt veel samen gezongen met de tekst: “All I ask of you is forever to remember me as loving you’. Onthoud voor altijd dat ik van je hou; dat is alles wat ik van je vraag.
Dit kan gehoord worden als een boodschap die God ons zou hebben meegeven.
Belangrijke spirituele oefeningen die soefi’s praktiseren, is het zich herinneren van God. Herinner je God, die van je houdt, die zich niet afscheidt.

Het is ook een boodschap die wij mensen elkaar onderling kunnen meegeven. En die we in iets andere bewoording uitspreken in de gebeden, bij onze bijeenkomsten waar we teksten uit de Heilige boeken lezen. ‘Weet je, ook al maak je fouten, ook al ben ik het niet altijd met je eens, ik hou wel van je, ik respecteer je. Wil je dat onthouden?

Nieuwe online diensten zijn er iedere eerste zondag van de maand, de zomermaanden juli en augustus uitgezonderd.


Vind de rust en laat u meevoeren op deze reis naar binnen….. Geniet van deze dienst.

1. Korte tekst van Hazrat Inayat Khan

2. Muziek om in te keren:

3. Opdragen aan de Bron van Alle leven:

4. Stilte en en gong voor afstemming

Dit onderdeel is stilte afgewisseld met een gong. Dit doen we om in te keren.

5. Inspirerende zinnen over de liefde met afwisselend Stilte & Gong

Bij het Bezinnen op God als liefde, geliefde en liefhebbende, laten we zeven inspirerende zinnen horen, met daartussen stilte. Door het laten vallen van de zinnen in de stilte werken deze als druppels in een stille vijver, waarvan de rimpelingen zich ver uitspreiden, in onszelf, de sfeer om ons heen en zelfs de wereld in…

6. Muziek om te verstillen:

….Stilte….

7. Stukje tekst van de Boeddhistische monnik Thich Nhat Hanh:

Hieronder kunt u luisteren naar de vertaling van de tekst van Thich Nhat Hanh.
De originele video vindt u als u naar beneden scrolt.

…Stilte…

8. Muziek:

Opnieuw de liedtekst; Ishq Allah Ma’bud Lillah. Op een andere melodie.

9. Afsluitende tekst meister Eckhart:

And only we begin to realize the Meister Eckharts claim that ‘the eye with which I see God is exactly the same eye with which God sees me. My eye and God’s eye are one eye, one seeing, one knowledge and one love.” This is the finding we do not know to seek and the seeking that finds us for who we truly are – one seeing, one knowledge and one love.

Vertaling:
En we beginnen enkel te beseffen dat Meister Eckharts bewering dat ‘het oog waarmee ik God zie precies hetzelfde oog is waarmee God mij ziet. Mijn oog en Gods oog zijn één oog, één zien, één weten en één liefhebben.” Dit is de vondst waarvan we niet weten waar te zoeken en het zoeken dat ons vindt voor wie we werkelijk zijn: één zien, één weten en één liefkozen.

10. Muziek: “Ishq Allah Ma’bud Allah”

Onderstaande uitvoering van het lied ‘Ishq Allah, Ma’bud Allah’ wordt gezongen door Jetty Armaiti Scholten van Soefi-Contact in Haarlem.

…Stilte….

11. Afsluitende zegen:

Einde dienst….


Extra om te bekijken:

Hieronder luistert u naar de originele versie van de teaching van Thich Nhat Hanh. De Nederlandse vertaling hebt u tijdens de dienst kunnen beluisteren.

Hieronder een uptempo variant van het lied Ishq Allah, Ma’bud Allah. Ook erg leuk!