Audio dienst ‘Ruimte Mens te zijn’

Welkom bij onze dienst ‘Ruimte Mens te zijn’. De livedienst via Zoom heeft plaatsgevonden op 5 september. Hieronder vindt u de ingesproken versie.
U kunt de onderdelen in volgorde aanklikken of alleen luisteren naar de onderdelen van uw keuze.


1. Inleidende muziek:

2. SAUM in Vrije vertaling – Laat ons stil zijn:

3. Inleidende teksten uit de Heilige Boeken:

4. Salat in Vrije Vertaling – Laat ons stil zijn:

5. Overweging ‘Ruimte Mens te zijn’ door Annemieke Bouman:

6. Muziek

7. Khatum in Vrije vertaling – Laat ons stil zijn….:

8. Afsluitende muziek:


U kunt op de hoogte blijven van onze volgende diensten via onze nieuwsbrief.


Extra om te bekijken op uw eigen tijd:

Hieronder het Israëlische lied, dat in de dienst werd genoemd:

“Zing een lied voor de vrede,
Fluister geen gebed,
Zing een lied voor de Liefde.
Bid niet dat de dag zal komen,
Maar bréng de dag!”