De tien Soefi-gedachten

De soefi-gedachten

  1. Er is één God, de eeuwige, het enige Wezen: geen ander bestaat dan Hij.
  2. Er is één Meester, de leidende geest van alle zielen, die zijn volgelingen voortdurend voert naar het licht.
  3. Er is één heilig boek, het geheiligd manuscript van de natuur, het enige geschrift dat de lezer kan verlichten.
  4. Er is één religie, het zonder afwijken voortgaan in de juiste richting naar het ideaal dat de vervulling is van het levensdoel van iedere ziel.
  5. Er is één wet, de wet van wederkerigheid, die kan worden nageleefd door een zelfloos geweten gepaard aan een ontwaakt rechtvaardigheidsgevoel.
  6. Er is één broederschap, de menselijke broederschap die de kinderen van de aarde zonder onderscheid verenigt in het vaderschap van God.
  7. Er is één moraal, de liefde, die uit zelfverloochening ontspringt en in weldaden tot bloei komt.
  8. Er is één voorwerp van verering, de schoonheid, die door al haar aspecten heen het hart van haar aanbidders opheft van het geziene tot het ongeziene.
  9. Er is één waarheid, de ware kennis van ons wezen, innerlijk en uiterlijk, die de essentie is van alle wijsheid.
  10. Er is één pad, het teniet doen het het onwerkelijke ego in het werkelijke, dat de sterveling opheft tot onsterfelijkheid en waarinn alle volmaaktheid gelegen is.

 

‘De Soefi-gedachte’ is ook de titel van ons magazine.
Dat magazine heeft tot doel het gedachtegoed van het Universeel Soefisme te verspreiden.