Universeel Soefisme

Het Universeel Soefisme is ontstaan vanuit het gedachtegoed van de Indiase muzikant en mysticus Inayat Khan.

Universeel Soefisme is een eigentijdse vorm van het soefisme, die niet bedoeld is als nieuw vorm van religie, maar streeft naar het loskomen van dogma’s en verschillen tussen de verschillende religies en in de wereld. Het is vorm van geloven die wil bijdragen aan verbondenheid in de wereld.

Inayat Khan sprak vaak over de Eenheid van religieuze idealen, waarmee hij zijn visie deelde die uitgaat van een en dezelfde God die in verschillende landen en culturen een andere naam heeft gekregen, maar uit dezelfde bron komt. Het Universeel Soefisme zoekt naar de Eenheid in de verscheidenheid om zo de verdraagzaamheid te vergroten.