Universeel Soefisme

Het Universeel Soefisme is ontstaan vanuit het gedachtegoed van de Indiase muzikant en mysticus Inayat Khan.

Universeel Soefisme is een eigentijdse vorm van het soefisme, die niet bedoeld is als nieuw vorm van religie, maar streeft naar het loskomen van dogma’s en verschillen tussen de verschillende religies in de wereld. Het is vorm van geloven die wil bijdragen aan verbondenheid in de wereld.

Inayat Khan sprak vaak over de Eenheid van religieuze idealen, waarmee hij zijn visie deelde die uitgaat van een en dezelfde God die in verschillende landen en culturen een andere naam heeft gekregen, maar uit dezelfde bron komt. Het Universeel Soefisme zoekt naar de Eenheid in de verscheidenheid om zo de verdraagzaamheid te vergroten.

Mystieke leraren en scholen

Bij Soefisme in Alkmaar laten we ons inspireren door het werk van de Soefimysticus Hazrat Inayat Khan. Maar niet alleen. Daarnaast zijn er nog heel veel meer wijze leraren en religies die ons hart raken. Teveel om op te noemen. We zoeken naar bronnen die ons hart kunnen raken en ons bewust maken of brengen bij de bron van liefde in onszelf. We zoeken naar verbinding met de diepere wijsheid in onszelf. En trachten te werken aan de verspreiding van liefde, harmonie en schoonheid in de wereld, te beginnen in onze naaste omgeving.

Foto Hazrat Inayat Khan