De Soefi Boodschap

De Soefi-Boodschap

Hazrat Inayat Khan (1882-1927) heeft vanuit het soefisme (wijsheid, zuiverheid), dat al zo oud is als de wereld, een nieuwe impuls gegeven aan de Boodschap die van alle tijden is.

Het is een universele boodschap van geestelijke vrijheid, een boodschap van de eenheid van religieuze idealen,
van respect voor alle godsdiensten, profeten en heilige boeken van de mensheid.

Het is een aanzet om dagelijks leven en religie met elkaar te verbinden, opdat iedere daad door de geest mag worden gedragen en spirituele vruchten mag afwerpen:
een wijze van leven geënt op de tijdloze mystiek.

Sympathie is een centrale waarde, en respect voor de ander, het andere, een streven naar begrip vanuit een besef dat wij als mensen een wereldwijde gemeenschap vormen. 

Soefisme kenmerkt zich door een positieve en constructieve levenshouding.
Als we al spreken van een ethisch beginsel, dan is het dit: dat de hele mensheid is als één lichaam, en dat ieder orgaan dat gekwetst of getroebleerd is, schade kan berokkenen aan het hele lichaam.

Gezondheid, moraal, opvoeding, de omgang met elkaar, het zicht op leven en dood, alle aspecten van het dagelijks leven krijgen aandacht vanuit een spiritueel perspectief.