Audio dienst ‘Het Heilige boek van de Natuur’

Nog meer dan andere jaren ben ik me dit jaar bewust van de schoonheid en kracht van de natuur. De snelheid waarmee in het voorjaar het groen uit de grond en de bomen spuit! Het is ieder jaar een wonder. Waar komt dat groen vandaan? In de grond eronder ‘alleen maar’ zwarte aarde. Hoe kan daar toch zoveel groen uitkomen, groen dat ons allen voedt, de bomen voedt, het graan en de vruchten doet rijpen. We hoeven er niets voor te doen, we worden ‘zomaar’ voorzien van voedsel. Voedsel dat ons Leven geeft.
En we kunnen ons afvragen; kan de mens de natuur namaken? Kan de mens, in een laboratorium, dezelfde levenskrachtige planten doen groeien, zoals de natuur dat kan? Zijn wij daar als mens toe in staat? We kunnen veel, maar kunnen we dat ook?
En dan, de enorme kleurenpracht! De schoonheid! Er is zoveels moois te zien. We zullen altijd ogen tekort komen.
Deze pagina op onze website is een ode aan het Wonder der Natuur, een ode aan de creatie van de schepping.

de tien Soefigedachten van het Universeel Soefisme vindt u hier

1. Inleidende muziek ~ Taryn Harbridge ~ The work of his hands :

Prachtige muziek van Taryn Harbridge. Dit is wat zij erbij schrijft:
“Hi everyone! I hope you’re all doing well. Here is an original composition of mine that I named “The Work of His Hands”. This time of year is so beautiful with all the flowers and greenery, so I wanted to capture some of that beauty for you to enjoy, too. 🙂 I am always overwhelmed by God’s incredible work in creation and I feel so much closer to Him when I go out into the woods. :)”

Vertaling ~ Het werk van zijn handen:
Hallo iedereen! Ik hoop dat het jullie goed gaat. Hieris een originele compositie van mij, genaamd; Het werk van zijn handen. Deze tijd van het jaar is zo mooi met alle bloemen en groen, waardoor ik een beetje van die schoonheid wilde vangen voor jou, om ook van te genieten. Ik ben altijd onder de indruk van God’s schitterende werk van creatie en voel me zoveel dichter bij hem als ik in de bossen ben. 😉

2. Audio Annemarie:

3. Roon Staal ~ The Garden of Light/ de tuin van Licht

4. Hieronder vertelt Peace Pilgrim, de vredespelgrim over haar idee van God:

De vertaling van de tekst leest u onder het luisterfragment.

5. Muziek van de Piano Guys ~Hoe groot bent u!

6. Audio Gedicht Rilke:

Ingesproken door Savitri van der Swaluw

7. Afsluitende muziek:

Einde dienst


Extra om te lezen:

Op de website van de Soefibeweging (www.soefi.nl) vindt u een lijst met publicaties. Sommige van deze publicaties zijn te downloaden. Zo ook het boek van Baron Van Tuyll van Serooskerken, één van de eerste Nederlandse Soefi’s, die direct in contact stond met Hazrat Inayat Khan.
U kunt zijn boek met vele toespraken rond de derde Soefigedachte over het Heilige Boek der Natuur downloaden als PDF.