Audio dienst ‘Angst en Vertrouwen’

Welkom bij onze digitale dienst. Deze audiodienst is opgebouwd volgens een Universele Eredienst, waarbij teksten worden gelezen uit de Heilige Geschriften. U kunt zelf de onderdelen aanklikken en zo de dienst volgen.
De link voor het online-nagesprek is verlopen en verwijderd.

1. Inleidende muziek:

Een van de reacties onder dit lied was:
Ik draag dit lied op aan een ieder die ooit een zwaar en overweldigend leven heeft geleefd. Het zal beter worden. Heb gewoon hoop, want alles zal eindigen en alles begint…’

2. Aanroep en gebed Saum

3. Lezen uit de Heilige Geschriften van de wereld

4. Gebed Salat

5. Overweging ‘Angst en Vertrouwen’

6. Muziek

If life is just a dream and be over in a blink of an eye
Remember who you are, Remember what you are
Who’s life is this, who’s hands are these, who’s voice is this,
What am I?

Als het leven alleen maar een droom is en in een oogwenk voorbij kan zijn.
Herinner wie je bent, Herinner je wat je bent, wiens leven dit is, van wie deze handen zijn,
van wie deze stem is. Wat ben ik?

7. Gebed Khatum en Zegen:

8. Afsluitende muziek:

Einde dienst.

Hieronder vindt u een paar extraatjes…

Hieronder een prachtige uitvoering van het lied; ‘Christ has no body now, but yours’. Het gaat erover dat wij zelf het werk van Christus vorm moeten geven. God werkt door ons, wij zijn het instrument en kunnen met onze handen en voeten de wereld tot een betere plek maken.

Christ has no body now, but yours
no hands and feet on earth but yours
your’s are the eyes with which he sees
your’s are the feet with which he walks
yours are the hands with which he blesses all the world
Yours are the hands

Achtergrondinformatie over de chemische processen die door angst worden veroorzaakt. Zijn uitleg zal voor sommigen onder u wat zwaar zijn. Dhr. Capel eindigt met de aanbeveling rust en ontspanning te vinden in meditatie.
Ook de natuur is natuurlijk bij uitstek een bron van inspiratie en ontspanning .