Magazine “Soefi-gedachtes”

De Soefigedachtes van september staat in het teken van de Universele Eredienst.
Het is 100 jaar geleden dat Inayat Khan het eerste altaar vormgaf, waar verschillende heilige boeken uit de grote wereldreligies gebroederlijk naast elkaar lagen.

De nieuwste ‘Soefi gedachtes’ – Editie september 2021 vindt u achter deze link.

‘Soefi gedachtes’ is een gezamenlijk magazine van de Soefibeweging en Soefi-contact.
Het verschijnt viermaal per jaar; in maart, juni, september en december.

Leden van onze organisaties ontvangen dit blad bij hun lidmaatschap.

Daarnaast kan een ieder kan zich abonneren op dit blad voor € 16,– per jaar, inclusief porto.
U kunt zich aanmelden voor een abonnement via ons contactformulier met als onderwerp: Abonnement Soefi gedachtes

Een link naar eerdere digitale uitvoeringen van de Soefi-gedachte vindt u hier.

Leest u de ‘Soefi gedachtes’ liever digitaal en wilt u een bijdrage doen in de onkosten? Dat waarderen we zeer en kan via ons donatieformulier.