Magazine “Soefi-gedachtes”

Soefigedachtes is een gezamenlijke uitgave van de Soefibeweging en Soefi-contact.
Dit magazine is ook digitaal beschikbaar via de website van de Soefi-beweging.

De nieuwste ‘Soefi gedachtes’ – Editie september 2022 vindt u achter deze link.

‘Soefi gedachtes’ is een gezamenlijk magazine van de Soefibeweging en Soefi-contact.
Het verschijnt viermaal per jaar; in maart, juni, september en december.

Leden van deze organisaties ontvangen dit blad bij hun lidmaatschap.

Daarnaast kan een ieder kan zich abonneren op dit blad voor € 16,– per jaar, inclusief porto.


Een link naar eerdere digitale uitvoeringen van de Soefi-gedachte vindt u hier.

Leest u de ‘Soefi gedachtes’ liever digitaal en wilt u een bijdrage doen in de onkosten? Dat waarderen we zeer en kan via ons donatieformulier.