Magazine “De Soefi-gedachte”

Ons magazine is vernieuwd!
De nieuwste ‘Soefi gedachtes’ – Zomereditie vindt u achter deze link.

Voorkant zomereditie Soefigedachtes

De Soefi-gedachte is een gezamenlijk magazine van de Soefibeweging en Soefi-contact.
Het verschijnt viermaal per jaar; in maart, juni, september en december.

Magazine "De Soefi-gedachte"

Leden van onze organisaties ontvangen dit blad bij hun lidmaatschap.

Daarnaast kan een ieder kan zich abonneren op dit blad voor € 16,– per jaar, inclusief porto.
U kunt zich daarvoor aanmelden door uw naam en adres te mailen aan:
soefibeweging.nederland@gmail.com
Vervolgens maakt u € 16,– over naar rek.nr.: NL71 INGB 0000 777 555
t.n.v. Stichting Soefibeweging Nederland
o.v.v. “nieuw abonnement De Soefi-gedachte”

Een link naar eerdere digitale uitvoeringen van de Soefi-gedachte vindt u hier.