Zevende kaarsdienst – Peace Pilgrim

Welkom bij onze nieuwe dienst van juni 2024. De dienst werd live gehouden op zondag 2 juni 2024.

U kunt vanaf nu de teksten over Peace Pilgrim en haar vredeswerk beluisteren.

U vindt de teksten hieronder als YouTube-video’s in drie onderdelen:

  • Deel I: Introductie
  • Deel II: Godsbeeld
  • Deel III: Innerlijke vrede

Verzamelde teksten van Peace Pilgrim en een samenvatting van haar nagelaten werk is gebundeld in het boekje ‘Stappen naar Innerlijke Vrede’. De teksten vindt u op deze pagina.


Wat is een Zevende kaarsdienst?

Tijdens de Universele Erediensten steken we altijd een ‘zevende kaars’ aan. Na de zes kaarsen die symbool staan voor de grote(re) wereldreligies, staat deze zevende kaars symbool voor hen allen die ‘bekend en onbekend aan de wereld” het licht van de waarheid in de duisternis van menselijke onwetendheid, hebben hooggehouden. Tijdens de meeste Universele Erediensten wordt bij de zevende kaars een tekst gelezen uit de Gayan, Vadan of Nirtan, teksten van de soefi Hazrat Inayat Khan. De “zevende kaars dienst” is bedoeld om inspirerende mensen aan het woord te laten die ‘bekend en ónbekend’ het licht der waarheid hebben hooggehouden.

Peace Pilgrim is niet zo bekend, maar ongelooflijk inspirerend. Zij leefde in, zowel WO I als in WO II en besloot een Pelgrimstocht voor de vrede te lopen. Zij is blijven lopen tot haar overlijden in 1981.

De gebruikte teksten in deze dienst komen uit het boekje “Stappen naar Innerlijke Vrede’, de website over Peace Pilgrim en uit interviews, die op YouTube zijn te vinden.

Helemaal onderin vindt u aanvullende informatie over Peace Pilgrim. Een klik op de afbeelding hieronder brengt u bij de website die de vrienden van Peace Pilgrim na haar dood hebben opgezet om haar missie te verspreiden.


Start Zevende Kaars Dienst om op uw eigen moment te beluisteren:

1 – Muziek- One light:

Peace Pilgrim moedigde mensen aan om manieren te vinden om elkaar te leren kennen – want dan zullen we erkennen dat onze overeenkomsten zoveel groter zijn dan onze verschillen, hoe groot onze verschillen ook lijken. Iedere cel, ieder mens is van even groot belang en heeft werk te doen in de wereld. Cellen van één lichaam. Niemand kan innerlijke vrede vinden alleen voor zichzelf, maar alleen wanneer men zich inzet voor de hele menselijke familie.

2 – Ontsteken van het licht van de zevende kaars:

3 – Gebed Franciscus van Assisi:

4 – Introductie en over het leven van Peace Pilgrim:

5 – Muziekstuk ‘Come, come whoever you are – op tekst van Rumi

6 – Gebed Salat:

7 – Over het Godsbeeld van Peace Pilgrim:

8 – Lied Dona Nobis Pacem – Geef ons Vrede:

9 – Peace Pilgrim over Innerlijke vrede:

10 – Gedicht Hein Stufkens:

11 – Muziek: Hevenu Shalom Aleichem

Een vredeslied. Deze video symboliseert het meenemen van de vrede de wereld in. Het gewone leven voltrekt zich en onderwijl wordt er voor de vrede gedanst.

Einde van de dienst….

Hieronder kunt u het boek van Peace Pilgrim ‘de weg naar vrede’ downloaden.


Extra om op eigen moment te luisteren: