Audio dienst ‘Profeet; Mens of Heilige’

Welkom bij onze dienst ‘Profeet; Mens of Heilige’.

U kunt deze dienst op twee manieren beluisteren:
1. Op zondag 3 oktober 2021 wordt deze dienst live gehouden in de Remonstrantse kerk aan het Fnidsen in Alkmaar. U kunt bij nr. 37 door de poort lopen.
U bent van harte welkom deze bij te wonen!
De dienst start om 11:00 uur. Vanaf 10:40 kunt u, in stilte, in de kerk plaatsnemen. Een QR-code is bij religieuze instellingen niet verplicht en wij zullen er niet om vragen.

2. Daarnaast kunt u deze dienst op uw eigen tijd beluisteren door de onderdelen hieronder één voor één aan te klikken. Natuurlijk kunt u ook een keuze maken uit de verschillende elementen van de dienst. Er is géén online nagesprek deze zondag. We zijn live in de kerk.


1. Inleidende muziek:

2. SAUM in Vrije vertaling – Laat ons stil zijn:

3. Inleidende teksten uit de Heilige Boeken:

4. Salat in Vrije Vertaling – Laat ons stil zijn:

5. Overweging ‘Profeet; Mens of Heilige’ door Annemieke Bouman:

6. Muziek

7. Khatum in Vrije vertaling – Laat ons stil zijn….:

8. Afsluitende muziek:


U kunt op de hoogte blijven van onze volgende diensten via onze nieuwsbrief.


Extra om te bekijken op uw eigen tijd: