Audio dienst: ‘Innerlijk Licht’


Welkom bij onze audio dienst ‘Innerlijk Licht’.

Deze dienst werd live gehouden op zondag 5 mei 2024.
U kunt de dienst nu ook op uw eigen tijd beluisteren. De gesproken teksten zullen hieronder worden gepubliceerd.

Iedere eerste zondag van de maand is er een nieuwe live-dienst (iedere augustus uitgezonderd). Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrieven.


Opdragen van de dienst aan de bron van leven:

1. Inleidende muziek:

2. SAUM in Vrije vertaling – Laat ons stil zijn:

3. Inleidende teksten uit de Heilige Boeken:

4. Salat in Vrije Vertaling – Laat ons stil zijn:

5. Overweging door Annemieke Bouman:

6. Muziek:

7. Gebed Khatum volgens de vrije vertaling:

8. Afsluitende muziek:

Dit is het einde van deze overweging. Nog een hele fijne dag gewenst!

U kunt op de hoogte blijven van onze volgende diensten via onze nieuwsbrief.


Extra om te bekijken op uw eigen tijd:

Hoeveel mijlen nog te reizen
Welke wegen nog te gaan
Welke ster zal ons wijzen
Naar dat land waar geen grenzen bestaan
‘t Is de droom van alle eeuwen
De aarde nieuw de mensen vrij
Maar geen huilen of schreeuwen
Bracht die wereld een stap dichterbij

Geef ons vrede
Schijn in de donkere nacht
Geef ons vrede
Waarop de schepping wacht
‘k Zie Uw rijk in al die dromen
‘k Zie Uw licht in elke traan
En ik bid: Uw rijk kome

Dat op aarde Uw wil wordt gedaan
Geef ons vrede
Schijn in de donkere nacht
Geef ons vrede
Waarop de schepping wacht Dona nobis pacem Dona dona nobis pacem Elke vezel van ons leven Ieder ding en elke daad Leer ons alles te geven Tot er nergens meer onrecht bestaat Geef ons vrede Dona nobis pacem