Audio dienst ‘Nader tot U’

Welkom bij onze dienst ‘Nader tot U’. Deze dienst is oorspronkelijk geschreven in januari 2020 en wordt nu als audiodienst aangeboden in februari 2022.

Deze dienst wordt niet via Zoom aangeboden. Wel als live dienst in Hilversum op zondag 13 februari 2022.
U kunt daarbij aanwezig zijn. De dient start om 11:00 uur.
Zie voor meer informatie de website van Soeficentrum Hilversum.


1. Inleidende muziek:

2. Aanroep en SAUM :

Stem: Martin van der Graaff van Soeficentrum Utrecht

3. Inleidende teksten uit de Heilige Boeken:

4. Salat in Vrije Vertaling – Laat ons stil zijn:

Stem: Wajid Kofman

5. Overweging ‘Nader tot U’ door Annemieke Bouman:

6. Muziek

7. Khatum en zegen:

8. Afsluitende muziek:


U kunt op de hoogte blijven van onze volgende diensten via onze nieuwsbrief.