Online Diensten

Soefisme in Alkmaar organiseert maandelijks online diensten die vrij toegankelijk zijn voor iedere geïnteresseerde (be)zoeker.

Wanneer: iedere 1e zondag van de maand
Start: 10:00 uur
Nagesprek voor wie dat wil vanaf circa 11:00 uur.

De link wordt steeds van tevoren doorgegeven.

Let op: DIensten in de Remonstrantse Kerk worden alleen nog incidenteel gehouden.
Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Inayat Khan, de grondlegger van het Universeel Soefisme, wilde graag een plaats aanbieden waar mensen van verschillende religies elkaar kunnen ontmoeten tijdens een gezamenlijke Eredienst.
Hij noemde deze plaats de ‘Kerk van Allen’; een plek waar verbondenheid kan groeien en mensen van verschillende geloven samen in hun eerbied voor de Allerhoogste kunnen samenkomen.
Het Universeel Soefisme vraagt niet van de bezoeker om het eigen geloof de rug toe te keren. De geïnteresseerde hoeft geen keuze te maken tussen het oorspronkelijke geloof en het Soefisme; beide vormen van geloofsbeleving kunnen naast elkaar bestaan.
Niet zelden wordt beleefd dat het bezoek aan de Soefidiensten een verdieping geeft van het primaire geloof.

Er zijn verschillende soorten diensten:

 1. De Universele Eredienst

  Dit is een zeer formele dienst die prachtig is in zijn eerbied en ingetogenheid.
  Bij een Universele Eredienst wordt een altaar opgebouwd, waar Heilige boeken liggen van verschillende wereldreligies.
  Bij aanvang van de dienst treden drie cherags (voorgangers) gekleed in robes, de ruimte. De samenstelling van cherags is altijd een mengeling van twee mannen en één vrouw, of twee vrouwen en één man. Dit is uit respect voor de verschillen en tegelijkertijd gelijkwaardigheid van man en vrouw.
  Aan het begin van iedere dienstbaarheid aan de Ene wordt voor iedere grote religie, met eerbied en dankbaarheid, een kaars aangestoken, door de eerste cherag.
  De zevende kaars wordt aangestoken voor ‘hen allen, die bekend of onbekend aan de wereld, het licht van de waarheid, in de duisternis van menselijke onwetendheid, hebben hoog gehouden‘.
  Vervolgens leest de tweede cherag een passage uit ieder heilig boek dat op het altaar ligt.
  Daarna zal de derde cherag een toespraak/overweging houden met betrekking tot het gekozen onderwerp.
  Tussendoor zijn er gebeden.
  Als laatste volgt dan het uitspreken van de zegen, waarna de cherags de ruimte weer verlaten.

 2. De Informele dienst

  Deze dienst heeft hetzelfde format als een Universele Eredienst, maar is informeler van aard.
  Er is geen altaar en er zijn geen cherags. De bezoekers zitten in kringvorm.
  Verschillende mensen lezen teksten die aansluiten op het thema van de spreker.

  In 2017 zijn we gestart met Experimentele diensten in onze zoektocht aan te sluiten bij de huidige tijdgeest:

 3. De Hartendienst

  Dit is een verstilde dienst in een informele setting. De bezoekers zitten in kringvorm en in het midden staat een tafeltje met een brandende kaars.
  Er worden zinnen gelezen van Rumi, Inayat Khan of andere grote denkers, die betrekking hebben op het hart.
  Deze dienst wordt omlijst met stilte, poëzie en muziek om zo verdiepend te kunnen werken.

 4. De Zevende kaars dienst

  Bij een Zevende kaarsdienst staat een bekende of onbekende persoon of meerdere personen centraal, die ook in hun tijd een toorts hebben gedragen van licht en waarheid.
  Die een sterk inzicht hebben getoond of op een andere manier de mensen in hun omgeving of de gehele mensheid hebben geïnspireerd tot gelijkheid, broederschap, verdraagzaamheid en verbondenheid.