Aanmelden diensten en andere activiteiten

Welkom bij onze diensten. Iedere eerste zondag van de maand houdt Soefi-Contact afdeling Alkmaar een dienst in de Remonstrantse Kerk in Alkmaar. Bij uitzondering maken we gebruik van een andere locatie, zoasl dat dit jaar in december het geval is.
Tijdens de Corona zijn we ook gebruik gaan maken van Zoom en van digitale/audiodiensten, die u, vanuit uw huis kunt bijwonen.
Ook nu we weer bij elkaar kunnen komen, willen we een digitaal aanbod blijven aanbieden. Niet altijd meer via Zoom, maar wel als audiodienst, die op uw eigen tijd te beluisteren is.

Dienst 7 november 2021:

De eerstvolgende dienst is op zondag 7 november 2021.
Dit is een Universele Dienst. Een Universele dienst is een formele/traditionele dienst, zoals vromgegeven door Hazrat Inayat Khan. Dit is een dienst met altaar, drie voorgangers en traditionele gebeden.
De dienst wordt gehouden in de Remonstrantse Kerk aan het Fnidsen, nr. 37.
Ook is de dienst op uw eigen tijd te beluisteren.
De spreker van die dag is Ivar van ons eigen centrum.

Dienst 5 december 2021:

In december maken de Remonstranten zelf gebruik van de kerk. Wij wijken dan uit naar Yogacentrum Nieuw Zenit aan de Spoorstraat nr. 62. De ingang is aan de zijkant, in de Snaarmanslaan.
Spreker is Peter Buisman uit Assen.
Het onderwerp is: Vrijheid

Locatie:

De dienst wordt gehouden in de Schuilkerk aan het Fnidsen. U kunt bij nr 37 door de poort naar de ingang van de kerk.

Aanmelden:

U mag zich aanmelden voor de diensten, maar het is op dit moment niet noodzakelijk. We verwachten (nog) geen drukte. Er is voldoende ruimte in de kerk.

Wandelingen:

Tijdens de Coronaperiode zijn we ook gestart met wandelingen. Lekker in de buitenlucht. Met als doel (nieuwe) mensen ontmoeten voor een gesprek met diepgang.
Leest u meer over de wandelingen op onze pagina: Wandelmaatjes voor een goed gesprek.