Soefi-Contact

Oprichtster van Soefi Contact is mevrouw Gauwery Voûte.
De naam Soefi-Contact viel voor het eerst in 1969 op een reünie waarbij verschillende soefi’s elkaar opzochten*.

Het woord Contact duidt in eerste plaats op het met elkaar in contact brengen van oprecht geïnteresseerden in de Soefi-boodschap.
En op het contact dat de individuele leerling kan maken met het Hogere. Een contact dat kan worden versterkt wanneer dit als groep wordt beleefd.
Zij spraken af dit jaarlijks te doen en nog altijd is er ieder jaar een bijeenkomst van Soefi-Contact.

Maar de naam had voor Gawery Voûte, die in een wandelvakantie in de Dolomieten tot deze
inspiratie kwam, een diepere betekenis. Zij schreef daarover ooit (1982):  “Tenslotte nog een enkel
woord over de naam waaronder wij als Soefi’s ons verenigen in ‘Soefi-Contact’. Taalkundig bestaat
het woord contact uit twee delen: ‘con’ en ‘tact’. Con is ontleend aan het Latijnse ‘cum’ = met, en
‘tact’ aan het Latijnse werkwoord ‘tanger’ = raken. In algemene zin wil contact dus zeggen ‘in
aanraking met’. Het duidt dus op een houding die aanraking zoekt, en wel in alle levensrichtingen:
omhoog, omlaag, naar rechts, naar links, naar voren en naar achteren. Bovenal betekent het: in
aanraking wensen te komen met Hem die de Ene, de Volmaakte in Liefde en Harmonie en Schoonheid
is, daar het gekoppeld is aan het woord Soefi. Het duidt dus op een naar alle zijden verbonden
houding. Maar het heeft niet de pretentie hieraan in alle omstandigheden te voldoen. Integendeel,
deze Soefi-Contact gerichtheid wordt maar heel langzaam aan verkregen, namelijk door een met tact
(ook afkomstig van ‘tangere’) aftasten waartoe het in bepaalde toestanden in staat is.”

In 1974 werd de vereniging Soefi-Contact formeel een feit. Er werd bewust gekozen voor de
verenigingsvorm, wat betekende dat er leden zouden zijn die het bestuur op democratische wijze
verkiezen. Op deze wijze kunnen alle leden invloed uitoefen op het beleid van de vereniging.

In 2001 deed de gelegenheid zich voor om een eigen gebouw te kopen aan de Burgwal in Haarlem.
Het gebouw kreeg de naam ‘Soefi-Huis’. Vanaf die tijd vinden daar de diensten en klassen plaats en
worden er ook lezingen en concerten gehouden. En er is een uitgebreide bibliotheek met soefi- en
andere geestelijke literatuur. Hoogtepunt van het verenigingsjaar is tot op de dag van vandaag de
voorjaarsconferentie, als voortzetting van de eerste reünies.

 

* Bron: Beleidsplan vereniging Soefi-Contact