Lid worden en/of doneren?

Tot en met het jaar 2021 was Soefisme-in-Alkmaar en afdeling van de landelijke Vereniging Soefi-Contact.
Soefi-Contact is een vereniging met een ANBI-status en wordt geheel gedragen door leden en vrijwilligers. De vereniging heeft ten doel de Soefiboodschap te verspreiden en deze in ons eigen leven te verdiepen.

Het woord ‘Contact’ werkt in twee richtingen; contact met de bron in onszelf, met de inspiratie ofwel de ‘geest van leiding’ genoemd, maar wijst ook naar het contact onderling. Al Soefi’s weten we dat we een eigen levenspad gaan, maar dat nooit alleen kunnen doen, leven doen we sámen, mét elkaar. Ieder contact dat we hebben kan ons verder brengen, kan ons leven verdiepen. We zijn elkaars inspiratiebron.

Lid worden:

U draagt onze vereniging een warm hart toe en wilt lid worden? Dat kan! Heel welkom!
Er zijn twee soorten lidmaatschappen:

  1. Voor mureeds; dat zijn mensen die echt kiezen om het soefisme een belangrijke rol in hun leven te geven. Mureeds worden ook uitgenodigd voor de ‘innerlijke school’. Zij volgen speciale klassen, waarin dieper op de teksten en betekenis van het Soefisme wordt ingegaan.
  2. Voor Niet-mureeds; als ‘gewoon lid’ wordt u opgenomen in de kring van leden en bent u van harte welkom op de diensten en veel andere openbare activiteiten. Ook wordt u op de hoogte gehouden van en uitgenodigd voor vergaderingen etc. Niet-mureeds betalen iets minder, dan mureeds.

Als lid betaalt u een vast bedrag per jaar van gemiddeld € 110,– (mensen met een laag inkomen betalen iets minder. Hebt u een hoog inkomen, dan wordt een ruimhartiger bedrag op prijs gesteld.) U ontvangt automatisch een abonnement op het kwartaalblad ‘Soefigedachtes’ bij uw lidmaatschap. Ook wordt u ieder jaar uitgenodigd voor een afsluiting van het seizoen.
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/ 30 juni.


Wilt u lid worden, neem dan contact op via onze contactpagina om een afspraak te maken met de centrumleider.

Doneren:

Draagt u ons werk een warm hart toe en wilt u (nog) geen lid worden, maar ons op een andere manier financieel steunen? Uw donatie wordt met veel dank ontvangen.

ValutaBedrag

Voor overschrijvingen per Ideal betaalt Soefi-Contact € 0, 29 cent per overboeking. Kleine(re) bedragen kunt u ook nog altijd via uw eigen account als overboeking inboeken.

NL36 INGB 0004 2390 48
t.n.v. Soefi Contact te Haarlem

Uw gift wordt bijzonder op prijs gesteld.

Abonneren op ons kwartaalblad is ook een mogelijkheid. Zie voor informatie onze pagina over ons magazine ‘Soefigedachtes’.