Lid worden en/of doneren?

Soefi-Contact is een vereniging met een ANBI-status en wordt geheel gedragen door leden en vrijwilligers. De vereniging heeft ten doel de Soefiboodschap te verspreiden en deze in ons eigen leven te verdiepen.

Het woord ‘Contact’ werkt in twee richtingen; contact met de bron in onszelf, met de inspiratie ofwel de ‘geest van leiding’ genoemd, maar wijst ook naar het contact onderling. Al Soefi’s weten we dat we een eigen levenspad gaan, maar dat nooit alleen kunnen doen, leven doen we sámen, mét elkaar. Ieder contact dat we hebben kan ons verder brengen, kan ons leven verdiepen. We zijn elkaars inspiratiebron.

Lid worden:

Wilt u lid worden van onze vereniging? Dat kan! Heel welkom!
Als lid betaalt u een vast bedrag per jaar van € 65,– en u ontvangt daarvoor een abonnement op het kwartaalblad ‘Soefigedachtes’. Ook wordt u ieder jaar uitgenodigd voor een afsluiting van het seizoen. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/ 30 juni.
Meld u aan voor lidmaatschap via onze contactpagina.

Doneren:

Draagt u ons werk een warm hart toe en wilt u (nog) geen lid worden, maar ons op een andere manier financieel steunen? Uw donatie wordt met veel dank ontvangen.

BedragVoor overschrijvingen per Ideal betaalt Soefi-Contact € 0, 29 cent per overboeking. Kleine(re) bedragen kunt u ook nog altijd via uw eigen account als overboeking inboeken.

NL36 INGB 0004 2390 48
t.n.v. Soefi Contact te Haarlem

Uw gift wordt bijzonder op prijs gesteld.

Abonneren op ons kwartaalblad is ook een mogelijkheid. Zie voor informatie onze pagina over ons magazine ‘Soefigedachtes’.