Lichtceremonie 23 december 2018

Op zondag 23 december viert Vereniging Soefi Contact Alkmaar weer haar jaarlijkse Lichtceremonie.
En u bent van harte uitgenodigd!

Dit jaar wordt de avond omlijst door het prachtige harpspel van Anita Ramphal!

Thema: ‘De drie geschenken’
U hoort een verhaal, er wordt gezongen en gebeden voor de vrede.
We sluiten af met de lichtceremonie, waarbij we elkaar licht en goede wensen doorgeven.
Kom genieten van een mooi moment van gedeeld samenzijn.

De avond begint om 20:00 uur. Kerk is open vanaf 19:30 uur.
Toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Uw bijdrage stelt ons in de gelegenheid meer van dit soort speciale vieringen te organiseren.

Na afloop is er warme chocolademelk, warme Glühwein en kerstbrood.

Flyer Lichtceremonie 2018

 

Informele dienst 2 december om 16:00 uur

Op zondag 2 december is er een Informele dienst om 16:00!

Dit is dus een middagdienst!

Het was lange tijd onduidelijk of onze centrumleider dhr. Michaël Schouwenaar in deze dienst zou kunnen voorgaan.
Michaël Schouwenaar is terminaal ziek en het was een wens van hem om nog een laatste dienst te houden.
Helaas lukt dat niet, zijn lichaam is te verzwakt.

Bij deze informele dienst zal voorgaan dhr. Kadir Troelstra uit centrum Haarlem.
Onderwerp: Dharma

Een informele dienst is een dienst in kringvorm, zonder altaar.
Teksten uit de Heilige boeken worden door verschillende mensen gelezen.

U bent van harte welkom!

Toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Flyer 2 december 2018 – dharma in kader

Muziek van het Inayati Quartet

Het Inayati Quartet maakt prachtige muziek.

Graag delen we de link naar hun website, zodat ook u uw hart kunt laten beroeren met deze klanken.

Via hun site: https://theechoesproject.org is hun prachtige muziek te beluisteren en te downloaden.

Echoes Of The Heart

 

 

 

Hieronder een paar voorbeelden:

‘I am one with the heart of the mother’

‘Spirit, I love you’

‘All I ask of you is to remember’

‘Go now in Peace’

Universele Eredienst 4 november 2018

U bent van harte uitgenodigd voor de Universele Eredienst, op zondag 4 november om 11:00 uur.

Plaats Remonstrantse Kerk, Fnidsen 37 te Alkmaar.

Spreker: Ganesh van der Veer uit Hilversum

Onderwerp: Stil de Tijd

 

 

De hiernavolgende dienst zal gehouden worden op zondag 2 december om 16:00 uur!

Spreker is dan dhr. Kadir Troelstra uit Haarlem.

Onderwerp: Leven vanuit Rust

Rechtspraak uit Liefde

Disa Jironet laat zien hoe Soefisme in actie werkt:

https://images.poms.omroep.nl/image/s1200/c1200/s1200%3e/1088110.jpg

Als officier van justitie wordt Disa Jironet geconfronteerd met mensen die de meest verschrikkelijke misdrijven hebben gepleegd. Toch is ze niet alleen uit op veroordeling, maar wil ze begrijpen wat hen motiveert. Met compassie gaat ze op zoek naar de mens achter de dader. Het soefisme is daarbij haar leidraad.

https://www.human.nl/brainwash/kijk/overzicht/brainwash-talks/23-september.html

 

 

 

 

Dienst 7 oktober 2018

Dienst 7 oktober om 11:00.

Soefidienst in Alkmaar

Zondag 7 oktober, eerste zondag van de maand, houdt Vereniging Soefi-Contact Alkmaar haar maandelijkse dienst om 11:00 uur in de Remonstrantse kerk aan het Fnidsen 37, te Alkmaar.

Een mantra-Zangdienst deze keer.

Dit is een dienst in kringvorm en er worden teksten gelezen en mantra’s gezongen uit verschillende geloofstradities.

Het onderwerp is: ‘Leven in Verandering’.

Toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Na afloop is er koffie, thee en gelegenheid met de spreker en andere bezoekers in gesprek te gaan.

U bent van harte welkom!

 

7-oktober-dienst-2

Dienst 2 september-update

Tot onze spijt is de spreker voor komende zondag te ziek om voor te kunnen gaan.
Er is definitief besloten dat mevrouw Bouman de dienst zal overnemen.
Onze gedachten zijn bij dhr. Schouwenaar, die we vanaf hier veel liefde en kracht wensen
om met deze ziekte om te gaan.

 

Dienst 2 september 2018

In september beginnen de diensten weer voor de afdeling Alkmaar van Soefi-Contact.
De eerste dienst is een Universele Eredienst, met altaar, lezingen uit de heilige geschriften en gebeden.

Onderwerp is: ‘Dost Chelo!’

Deze kreet riep Hazrat Inayat Khan uit in het oud perzisch, toen hij met 2 neven en een broer vanuit India naar New York ging, om met amper een cent op zak, de oosterse wijsheid in september 1910 naar het westen te brengen. Het betekent zoveel als: `Kom vrienden, we gaan!`
Als spreker staat dhr. Michaël Schouwenaar.
Hij hoopt, ondanks zijn ziekte, deze lezing voor te kunnen gaan.
In het geval dat niet lukt, neemt mevr. Annemieke Bouman de lezing over.

Dienst 3 juni 2018

Felicia Boodt juni 2018

Komende zondag weer een dienst met de immer enthousiaste en energieke Felicia Boodt!
Onderwerp is ‘Genade’.

Dit is een informele dienst, een dienst in kringvorm.

NB:
Er is dit weekend ook in dit gedeelte van de stad ‘Kaeskoppenstad’, waarbij de stad wordt omgetoverd naar de 16e eeuw.
Tot 11:00 uur kunt u, net als gebruikelijk, doorlopen naar de Remonstrantse Kerk, Fnidsen 37 te Alkmaar.

U bent weer van harte welkom!