Soefi gedachtes – Magazine

Het nieuwe kwartaalblad ‘Soefi gedachtes’ is uit! Met een heel nieuw uiterlijk. U kunt dit magazine online lezen door te klikken op de afbeelding of door deze link te volgen.

Eerdere exemplaren kunt u ook nalezen wanneer u deze link volgt naar het archief.

Wanneer u lid bent van Soefi-Contact ontvangt u het blad automatisch in uw brievenbus. U kunt de ‘Soefi gedachtes’ ook ontvangen wanneer u geen lid bent. U betaalt dan € 16.– per jaar voor vier edities, inclusief de porto.
U kunt u aanmelden voor de soefigedachte door uw naam en adres te mailen aan:
soefibeweging.nederland@gmail.com
Vervolgens maakt u € 16,– over naar rek.nr.: NL71 INGB 0000 777 555
t.n.v. Stichting Soefibeweging Nederland
o.v.v. “nieuw abonnement De Soefi-gedachte”

Voorkant Soefi gedachtes - kwartaal magazine

Plaats een reactie