Dienst 2 september 2018

In september beginnen de diensten weer voor de afdeling Alkmaar van Soefi-Contact.
De eerste dienst is een Universele Eredienst, met altaar, lezingen uit de heilige geschriften en gebeden.

Onderwerp is: ‘Dost Chelo!’

Deze kreet riep Hazrat Inayat Khan uit in het oud perzisch, toen hij met 2 neven en een broer vanuit India naar New York ging, om met amper een cent op zak, de oosterse wijsheid in september 1910 naar het westen te brengen. Het betekent zoveel als: `Kom vrienden, we gaan!`
Als spreker staat dhr. Michaël Schouwenaar.
Hij hoopt, ondanks zijn ziekte, deze lezing voor te kunnen gaan.
In het geval dat niet lukt, neemt mevr. Annemieke Bouman de lezing over.

Plaats een reactie